Sankt Thomas Skola Lund

SE | EN
webmail
Get Adobe Flash player

Stiftelsen

Huvudman för skolan och förskolan är Stiftelsen Sankt Thomas skola. Stiftelsen är icke-vinstdrivande, vilket innebär att alla eventuella överskott går tillbaka in i verksamheten. Stiftelsen leds av en styrelse som arbetar på ideell basis.

Styrelsen ska se till att det finns förutsättningar att bedriva verksamheten (t.ex. fungerande lokaler och en stabil ekonomi). Det är också styrelsens uppgift som huvudman att se till att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Styrelsen är därmed uppdragsgivare åt skolans rektor, som leder och samordnar det pedagogiska arbetet och även i övrigt organiserar arbetet på skolan och förskolan.

Det är även styrelsen som svarar för verksamheten gentemot Stockholms katolska stift. Styrelsen samråder regelbundet med elevråd, föräldraförening, rektor och lärarrepresentanter vid skolkonferenserna.

Styrelsemedlemmar i Stiftelsen Sankt Thomas skola

ORDFÖRANDE Monika Andersson

KASSÖR Anna Blom & Rosario Lo Cicero

SEKRETERARE Susanne Eriksson

LEDAMOT P Johan Lindén OP

LEDAMOT Anna Hallonsten Urniaz

LEDAMOT Urszula Romanowska Suchan

LEDAMOT Klas Roos

Nyheter