Sankt Thomas Skola Lund

SE | EN
webmail
Get Adobe Flash player

Föräldraföreningen STSV

Sankt Thomas Skolas Vänner

Du som har barn på skolan är automatiskt medlem i STSV, men även andra får ansöka om medlemskap. I styrelsen sitter föräldrar med barn i olika klasser samt förskolan. Styrelsen väljs på årsmötet i november, dit alla medlemmar är välkomna.

Föräldraföreningens huvuduppgift är att föra fram föräldrars förslag och synpunkter på skolans verksamhet till skolledningen. Det gör vi genom fortlöpande kontakt med skolans ledning men även på de regelbundet hållna skolkonferenserna.

Föräldraföreningen arbetar också för att höja trivseln för elever, föräldrar och skolpersonal genom att hjälpa till vid skolans olika evenemang med t.ex. fika.

Vi sponsrar utflykter, kulturella aktiviteter, tidningsprenumerationer, prydnadsföremål och annat som inte bekostas via skolpengen. Eleverna (med läraren som ombud) eller förskolepersonal kan sedan söka pengar till olika ändamål hos oss.

Sponsringen är beroende av donationer. Valfritt belopp är välkommet! Insättningar kan göras till bankgironummer 282-1320.

Har du idéer eller synpunkter? Kanske vill du hjälpa till mer aktivt - sitta i styrelsen eller hjälpa till på annat sätt? Kontakta oss i föräldraföreningen. Maila till föräldraföreningen stsv@sanktthomas.se eller ring, telefonnummer till representanter för STSV finns i skolkatalogen.

Nyheter