Sankt Thomas Skola Lund

SE | EN
webmail
Get Adobe Flash player

Förskola

Sankt Thomas förskola är en kristen förskola på katolsk grund. Den bygger på den s.k. Marchtalpedagogiken inom ramen för förskolans läroplan. I arbetet följer man kalenderårets och kyrkoårets rytm. Mot denna bakgrund tar man upp aktuella teman utifrån barnens perspektiv.

Pedagogen utgår från de kulturer som levs i barnens familjer. Det är i familjerna som den rikedom finns som förskolan är satt att vidareutveckla. Vi tar till vara på den tro, de värderingar och de traditioner som barnen föds in i. Därför är det nödvändigt med ett nära samarbete med föräldrar och andra som delar barnens kulturella tillhörighet.

Under en vecka får barnen t.ex. delta i följande aktiviteter:

Nyheter