Sankt Thomas Skola Lund

SE | EN
webmail
Get Adobe Flash player

Ledighet för elev

Att vara tillsammans är viktigt. Att uppleva nya miljöer är berikande. Arbetet i skolan bör jämföras med annan verksamhet i samhället. Skolan är elevernas arbetsplats och ledighet från skolarbetet bör undvikas. I första hand skall skolans ferier och lov utnyttjas.

Skolan förväntar sig att familjen i första hand planerar in fritidsaktiviteter och semesterresor till ordinarie lovdagar.

Ledighet från skoldagen kan dock erhållas om angelägna skäl finns. 

Tänk på att alltid anhålla i god tid om önskad ledighet!

Den undervisning eleven går miste om på grund av ledighet får eleven inhämta på eget och målsmans ansvar och redovisa på det sätt som undervisande lärare bestämmer.

Blankett för ledighetsansökan hittar du här.

Nyheter